ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
 
خانهخانه
نمایش آخرین مطالب طی 6, 12, 24, 48 ساعت قبل 
 تالار ها
مباحث
پست ها
آخرین ارسال
 مجموع تالارها
تالار دارای مدیر
تمامی تالارهای گفتگوی عمومی
دیدگاه جمع از موضوعات انجمن است.
00
1398/08/29 09:06 ق.ظ
توسط testuser
 معاونتها
تالار عمومی با پستهای جدید
معاونت مالی و اقتصاد شهری
44
1396/05/01 04:35 ب.ظ
توسط shambayati
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
مرکز ارتباطات و امور بین الملل
102198
1398/06/05 12:06 ب.ظ
توسط atshmahar
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
11
1398/02/10 09:43 ب.ظ
توسط محمدرضا قربی
 سازمانها
تالار عمومی با پستهای جدید
سازمان بازرسی
سازمان بازرسی
12
1398/06/25 10:28 ق.ظ
توسط nik952148
تالار عمومی با پستهای جدید
سازمان ورزش
11
1396/03/24 10:50 ق.ظ
توسط saeid1989
تالار عمومی با پستهای جدید
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
11
1396/11/18 04:59 ب.ظ
توسط ali.zamaani
تالارگفتمان غیر قابل اداره
سازمان میادین و تره بار
00
1395/04/14 02:29 ب.ظ
توسط matin
تالارگفتمان غیر قابل اداره
سازمان املاک و مستغلات
سازمان املاک و مستغلات
00
1398/06/28 12:24 ب.ظ
توسط moeinhamrahi
تالار دارای مدیر
روابط عمومی شرکت برج میلاد
00
بدون انتخاب
تالار دارای مدیر
سازمان رفاه ، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران
00
بدون انتخاب
تالار دارای مدیر
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
00
بدون انتخاب
 مناطق
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه سه
46
1398/01/11 08:56 ب.ظ
توسط MARFAR
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه چهار
515
1396/11/09 05:02 ب.ظ
توسط kord-4
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه هفت
58
1396/05/03 11:40 ق.ظ
توسط ahmadabadi-sh
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه هشت
716
1394/01/04 09:23 ب.ظ
توسط حامد شهابی
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه ده
22
1395/06/31 10:36 ق.ظ
توسط داود
تالارگفتمان غیر قابل اداره
منطقه سیزده
00
1397/05/31 05:21 ب.ظ
توسط zeytoonabad
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه چهارده
34
1397/10/19 04:46 ب.ظ
توسط kiayahmadi
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه نوزده
66
1396/06/07 09:05 ب.ظ
توسط akbar502000
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه بیست
88
1397/01/27 11:22 ق.ظ
توسط daneshpazhooh
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه بیست و یک
11
1395/04/06 01:41 ب.ظ
توسط khazaei-m
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه بیست و دو
1515
1394/03/27 12:50 ب.ظ
توسط Zolfi-s
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه 2
22
1398/06/13 11:26 ب.ظ
توسط tablosazi
تالار دارای مدیر
تست منظقه
00
بدون انتخاب
 شرکتها
تالار عمومی با پستهای جدید
شرکت مطالعات جامع حمل و نقل
22
1397/09/10 03:30 ب.ظ
توسط saadatrent
تالارگفتمان غیر قابل اداره
شرکت برج میلاد
00
بدون انتخاب
تالارگفتمان غیر قابل اداره
شرکت شهر سالم
00
1398/03/01 11:55 ق.ظ
توسط ghazal73
تالارگفتمان غیر قابل اداره
شركت توسعه فضاهاي فرهنگي
00
بدون انتخاب
تالارگفتمان غیر قابل اداره
شرکت اتوبوسرانی و واحد
شرکت اتوبوسرانی و واحد
00
بدون انتخاب
تالار عمومی با پستهای جدید
مترو و راه آهن شهری
مترو و راه آهن شهری
67
1398/02/21 12:25 ق.ظ
توسط احمد
 ادارات کل
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل معماری و ساختمان
11
1395/09/15 03:42 ب.ظ
توسط parham
تالار دارای مدیر
اداره کل هماهگی، نظارت و پیگیری
00
بدون انتخاب
تالار دارای مدیر
روابط عمومی اداره کل هماهگی، نظارت و پیگیری
روابط عمومی اداره کل هماهگی، نظارت و پیگیری
00
بدون انتخاب
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل حسابرسی
11
1398/04/04 02:12 ب.ظ
توسط farzaneh asadi
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره کل کمیسیون ماده پنج
اداره کل کمیسیون ماده پنج
12
1391/07/26 10:00 ق.ظ
توسط NasserRezaei
تالارگفتمان غیر قابل اداره
اداره کل خدمات شهری
00
1396/01/15 01:28 ب.ظ
توسط Sanazrasooli
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل دفتر شهردار
اداره کل دفتر شهردار
11
1391/08/08 09:53 ق.ظ
توسط farashi
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل شهرسازی و طرح های شهری
اداره کل شهرسازی و طرح های شهری
11
1391/07/06 02:11 ب.ظ
توسط
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد
اداره کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد
24
1396/04/18 10:49 ق.ظ
توسط shambayati
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی
اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی
11
1391/07/06 11:37 ق.ظ
توسط badrkhani-s
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل مجامع و سازمانها
316
1394/10/30 02:21 ب.ظ
توسط Abbaspour-e
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره‌كل ‌تشخيص و وصول درآمد
11
بدون انتخاب
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره کل تدوین ضوابط،نظارت و صدور پروانه
11
1391/07/19 12:28 ب.ظ
توسط asghari-g
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت شهرداری
11
1394/03/09 09:41 ق.ظ
توسط pourramezan-m
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره كل امور ايثارگران
33
1394/10/07 11:05 ق.ظ
توسط saman-66
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره كل ارزشيابي و كارگزيني مديران
اداره كل ارزشيابي و كارگزيني مديران
2932
1398/08/09 01:13 ب.ظ
توسط bestdesign
 مراکز و ستادها
تالار عمومی با پستهای جدید
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
44
1396/12/27 01:21 ب.ظ
توسط مرتضی قهاری
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
مرکز سامانه مدیریت شهری 137
612
1394/11/12 05:42 ب.ظ
توسط mansouri
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
ستاد طرح تكريم ارباب رجوع شهرداري تهران
46
1394/09/25 10:15 ق.ظ
توسط sedighi-el
تالار عمومی با پستهای جدید
تهيه و تصويب طرحها و پروژه هاي شهرسازي و معماري
تهيه و تصويب طرحها و پروژه هاي شهرسازي و معماري
22
1398/08/29 09:06 ق.ظ
توسط testuser