چهارشنبه 02 اسفند 1396
 
خانهخانهمراکز و ستادهامراکز و ستادهامرکز سامانه مدی...مرکز سامانه مدی... آلودگی هوای تهران آلودگی هوای تهران
قبلی
 
بعدی
پست جدید
1394/10/22 11:15 ق.ظ
 
آیا شهرداری در آلودگی هوای تهران نقشی دارد؟
 
پست جدید
1394/10/22 11:31 ق.ظ
 
سلام
بنظرم هم در تولیدش نقش شداره (البته اندک)
هم در کنترلش میتونه نقش های مهمتری ایفا کنهپبه شرطی که این مهم و اختیارات مرتبطش، به شهرداری واگذار بشه
 
پست جدید
1394/11/12 11:52 ق.ظ
 
نقش شهرداری تهران در کاهش آلودگی هوای شهر تهران
کد مقاله : 1077-AQM2012-FULL
نویسندگان:
1مروارید محمدامینی *، 2محمدرضا فرزادبهتاش، محمدتقی آقابابایی
1کارشناس- مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
2مدیر مطالعات و برنامه¬ریزی محیط زیست و امور بحران مرکز مطالعات و برنامه¬ریزی شهر تهران
چکیده مقاله:
یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی کلانشهر تهران، آلودگی هواست. سابقه تاریخی آلودگی هوا در ایران به سال ۱۳۵۰ بر میگردد که در آن سال اولین سمپوزیوم آلودگی هوا توسط شرکت ملی نفت برگزار شد.
شرایط ویژه شهر تهران تاثیر بسزایی بر آلودگی هوای دارد. وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران به گونه¬یی است که تهران از تمامی جهات به غیر از بخشی از جنوب و جنوب شرق توسط کوه¬ها و تپه ها احاطه شده و تبادل هوا در این مناطق با مشکل مواجه شده است. در نواحی که کوه و تپه وجود ندارد به لحاظ همجواری با مناطق خشک و بیابانی، ذرات معلق وارد هوای تهران شده و میزان آلودگی هوا را افزایش میدهد. به رغم وجود مشکلات اقلیمی مذکور باید اذعان داشت مهمترین عامل آلودگی هوای شهر تهران آلاینده های متحرک است.
مطالعاتی در زمینه کاهش آلودگی هوای شهر تهران صورت گرفته که در آن سیاستهایی مطرح گردیده که ارگان¬های متعددی برای انجام درگیر میباشند که در این مقاله برآنیم تا با بررسی و تبیین نقش شهرداری تهران در کاهش آلودگی هوای شهر، اقداماتی که توسط شهرداری تهران در این زمینه انجام گرفته مرور نماییم.
بر همین اساس وضعیت حمل و نقل و ترافیک در شهر تهران با توجه به اطلاعات حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مشخص شده است. همچنین عملکرد شبکه مترو در چند سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه به عملکرد سامانه اتوبوس رانی پرداخته و اقدامات صورت گرفته در این زمینه از ایجاد خطوط تندرو تا بهسازی و نوسازی آن ارایه شده است. همچنین عملکرد سامانه تاکسی رانی و مینی بوس رانی مورد بررسی قرار گرفته است. فعالیت های صورت گرفته در زمینه مدیریت ترافیک از دیگر موضوعات تحت پوشش این مقاله می باشد که در ادامه به بررسی وضعیت مراکز معاینه فنی خودروها پرداخته می شود.
در انتها باید متذکر شد که در تمامی طرح¬های عنوان شده، تنها به نقش شهرداری تهران در موارد مذکور پرداخته شده است و شهرداری تنها مسئول وظایف خود و اعمال کننده نقش و مسئولیتهای خود در این حوزه میباشد و برای رفع مشکل آلودگی هوا باید سایر سازمان¬ها و وزارتخانه¬ها از جمله سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت نفت؛ وزارت نیرو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باید نقش و مسئولیت خودشان را به نحو احسن اعمال کنند.
کلیدواژگان [url= http://www.newseo.ir]سئو سایت [/url] :
آلودگی هوا، محیط زیست، حمل و نقل، شهرداری تهران
 
پست جدید
1394/11/12 05:42 ب.ظ
 
fns4565 نوشته شده:
نقش شهرداری تهران در کاهش آلودگی هوای شهر تهران
کد مقاله : 1077-AQM2012-FULL
نویسندگان:
1مروارید محمدامینی *، 2محمدرضا فرزادبهتاش، محمدتقی آقابابایی
1کارشناس- مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
2مدیر مطالعات و برنامه¬ریزی محیط زیست و امور بحران مرکز مطالعات و برنامه¬ریزی شهر تهران
چکیده مقاله:
یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی کلانشهر تهران، آلودگی هواست. سابقه تاریخی آلودگی هوا در ایران به سال ۱۳۵۰ بر میگردد که در آن سال اولین سمپوزیوم آلودگی هوا توسط شرکت ملی نفت برگزار شد.
شرایط ویژه شهر تهران تاثیر بسزایی بر آلودگی هوای دارد. وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران به گونه¬یی است که تهران از تمامی جهات به غیر از بخشی از جنوب و جنوب شرق توسط کوه¬ها و تپه ها احاطه شده و تبادل هوا در این مناطق با مشکل مواجه شده است. در نواحی که کوه و تپه وجود ندارد به لحاظ همجواری با مناطق خشک و بیابانی، ذرات معلق وارد هوای تهران شده و میزان آلودگی هوا را افزایش میدهد. به رغم وجود مشکلات اقلیمی مذکور باید اذعان داشت مهمترین عامل آلودگی هوای شهر تهران آلاینده های متحرک است.
مطالعاتی در زمینه کاهش آلودگی هوای شهر تهران صورت گرفته که در آن سیاستهایی مطرح گردیده که ارگان¬های متعددی برای انجام درگیر میباشند که در این مقاله برآنیم تا با بررسی و تبیین نقش شهرداری تهران در کاهش آلودگی هوای شهر، اقداماتی که توسط شهرداری تهران در این زمینه انجام گرفته مرور نماییم.
بر همین اساس وضعیت حمل و نقل و ترافیک در شهر تهران با توجه به اطلاعات حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مشخص شده است. همچنین عملکرد شبکه مترو در چند سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه به عملکرد سامانه اتوبوس رانی پرداخته و اقدامات صورت گرفته در این زمینه از ایجاد خطوط تندرو تا بهسازی و نوسازی آن ارایه شده است. همچنین عملکرد سامانه تاکسی رانی و مینی بوس رانی مورد بررسی قرار گرفته است. فعالیت های صورت گرفته در زمینه مدیریت ترافیک از دیگر موضوعات تحت پوشش این مقاله می باشد که در ادامه به بررسی وضعیت مراکز معاینه فنی خودروها پرداخته می شود.
در انتها باید متذکر شد که در تمامی طرح¬های عنوان شده، تنها به نقش شهرداری تهران در موارد مذکور پرداخته شده است و شهرداری تنها مسئول وظایف خود و اعمال کننده نقش و مسئولیتهای خود در این حوزه میباشد و برای رفع مشکل آلودگی هوا باید سایر سازمان¬ها و وزارتخانه¬ها از جمله سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت نفت؛ وزارت نیرو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باید نقش و مسئولیت خودشان را به نحو احسن اعمال کنند.
کلیدواژگان [url= http://www.newseo.ir]سئو سایت [/url] :
آلودگی هوا، محیط زیست، حمل و نقل، شهرداری تهران

سلام

مقاله جالبی باید باشه

کاش پیوند برای دریافتش معرفی می کردید


 
قبلی
 
بعدی
خانهخانهمراکز و ستادهامراکز و ستادهامرکز سامانه مدی...مرکز سامانه مدی... آلودگی هوای تهران آلودگی هوای تهران