خانهخانهسازمانهاسازمانهاگفتمان سازمان نوسازیگفتمان سازمان نوسازیتالار تخصصی- مع...تالار تخصصی- مع...تجمیع و نوسازیتجمیع و نوسازی
قبلی
 
بعدی
پست جدید
1393/08/19 01:37 ب.ظ
 

بدلیل ریزدانگی بافت های فرسوده و ضوابط ساخت و ساز طرح تفصیلی، تجمیع پیش شرط نوسازی مناسب در این بافت هاست. اما تجمیع به دلایل مختلف با مشکلاتی همراه است. لطفا در خصوص این مشکلات و راهکارهای حل آن ها تجربه های خود را بیان کنید.

 
پست جدید
1393/08/19 02:57 ب.ظ
 

معمولااملاک ریز دانه در بافت با مشکلات حقوقی همچون انحصار وراثت و تقسیم ماترک روبرو هستند . این مسائل در دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک دارای پروسه های زمانبری می باشد و بسیاری از افراد ترجیح می دهند وقت و پول خود را در راهروهای این ادارات هدر ندهند. به نظر می رسد فراهم کردن یک پکیج خدماتی حقوقی به منظور تشویق مالکان واحد های ریز دانه در بافت، به تجمیع ، ضروری است.

 
قبلی
 
بعدی
خانهخانهسازمانهاسازمانهاگفتمان سازمان نوسازیگفتمان سازمان نوسازیتالار تخصصی- مع...تالار تخصصی- مع...تجمیع و نوسازیتجمیع و نوسازی