خانهخانهادارات کلادارات کل
 تالار ها
مباحث
پست ها
آخرین ارسال
 ادارات کل
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل معماری و ساختمان
11
1395/09/15 03:42 ب.ظ
توسط parham
تالار دارای مدیر
اداره کل هماهگی، نظارت و پیگیری
00
بدون انتخاب
تالار دارای مدیر
روابط عمومی اداره کل هماهگی، نظارت و پیگیری
روابط عمومی اداره کل هماهگی، نظارت و پیگیری
00
بدون انتخاب
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل حسابرسی
11
1396/04/14 12:46 ب.ظ
توسط shambayati
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره کل کمیسیون ماده پنج
اداره کل کمیسیون ماده پنج
12
1391/07/26 10:00 ق.ظ
توسط NasserRezaei
تالارگفتمان غیر قابل اداره
اداره کل خدمات شهری
00
1396/01/15 01:28 ب.ظ
توسط Sanazrasooli
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل دفتر شهردار
اداره کل دفتر شهردار
11
1391/08/08 09:53 ق.ظ
توسط farashi
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل شهرسازی و طرح های شهری
اداره کل شهرسازی و طرح های شهری
11
1391/07/06 02:11 ب.ظ
توسط
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد
اداره کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد
24
1396/04/18 10:49 ق.ظ
توسط shambayati
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی
اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی
11
1391/07/06 11:37 ق.ظ
توسط badrkhani-s
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل مجامع و سازمانها
316
1394/10/30 02:21 ب.ظ
توسط Abbaspour-e
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره‌كل ‌تشخيص و وصول درآمد
11
بدون انتخاب
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره کل تدوین ضوابط،نظارت و صدور پروانه
11
1391/07/19 12:28 ب.ظ
توسط asghari-g
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت شهرداری
11
1394/03/09 09:41 ق.ظ
توسط pourramezan-m
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره كل امور ايثارگران
33
1394/10/07 11:05 ق.ظ
توسط saman-66