خانهخانه
نمایش آخرین مطالب طی 6, 12, 24, 48 ساعت قبل 
 تالار ها
مباحث
پست ها
آخرین ارسال
 مجموع تالارها
تالار دارای مدیر
تمامی تالارهای گفتگوی عمومی
دیدگاه جمع از موضوعات انجمن است.
00
1396/11/24 10:24 ق.ظ
توسط ali.zamaani
 سازمانها
تالار عمومی با پستهای جدید
سازمان بازرسی
سازمان بازرسی
12
1396/02/04 01:15 ب.ظ
توسط ahligarmi
تالار عمومی با پستهای جدید
سازمان ورزش
11
1396/03/24 10:50 ق.ظ
توسط saeid1989
تالار عمومی با پستهای جدید
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
11
1396/11/18 04:59 ب.ظ
توسط ali.zamaani
تالارگفتمان غیر قابل اداره
سازمان میادین و تره بار
00
1395/04/14 02:29 ب.ظ
توسط matin
تالارگفتمان غیر قابل اداره
سازمان املاک و مستغلات
سازمان املاک و مستغلات
00
بدون انتخاب
تالار دارای مدیر
روابط عمومی شرکت برج میلاد
00
بدون انتخاب
تالار دارای مدیر
سازمان رفاه ، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران
00
بدون انتخاب
تالار دارای مدیر
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
00
بدون انتخاب
تالار عمومی با پستهای جدید
گفتمان سازمان نوسازی
812
nfg
1394/06/11 09:41 ق.ظ
توسط ddd
 مناطق
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه سه
46
1391/09/07 02:54 ب.ظ
توسط refah3
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه چهار
515
1396/11/09 05:02 ب.ظ
توسط kord-4
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه هفت
58
1396/05/03 11:40 ق.ظ
توسط ahmadabadi-sh
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه هشت
716
1394/01/04 09:23 ب.ظ
توسط حامد شهابی
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه ده
22
1395/06/31 10:36 ق.ظ
توسط داود
تالارگفتمان غیر قابل اداره
منطقه سیزده
00
1395/03/04 02:24 ب.ظ
توسط farahani-mahdi
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه چهارده
22
1395/05/17 02:59 ب.ظ
توسط komeyzi
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه نوزده
66
1396/06/07 09:05 ب.ظ
توسط akbar502000
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه بیست
22
1396/10/03 11:28 ق.ظ
توسط daneshpazhooh
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه بیست و یک
11
1395/04/06 01:41 ب.ظ
توسط khazaei-m
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه بیست و دو
1515
1394/03/27 12:50 ب.ظ
توسط Zolfi-s
تالار عمومی با پستهای جدید
منطقه 2
22
1394/12/11 02:00 ب.ظ
توسط modaresi
 شرکتها
تالار عمومی با پستهای جدید
شرکت مطالعات جامع حمل و نقل
22
1391/07/16 09:30 ق.ظ
توسط hoseinpour-k
تالارگفتمان غیر قابل اداره
شرکت برج میلاد
00
بدون انتخاب
تالارگفتمان غیر قابل اداره
شرکت شهر سالم
00
1395/10/29 09:40 ق.ظ
توسط hamidhamed
تالارگفتمان غیر قابل اداره
شركت توسعه فضاهاي فرهنگي
00
بدون انتخاب
تالارگفتمان غیر قابل اداره
شرکت اتوبوسرانی و واحد
شرکت اتوبوسرانی و واحد
00
بدون انتخاب
تالار عمومی با پستهای جدید
مترو و راه آهن شهری
مترو و راه آهن شهری
33
1395/09/30 09:33 ق.ظ
توسط parham
 معاونتها
تالار عمومی با پستهای جدید
معاونت مالی و اقتصاد شهری
44
1396/05/01 04:35 ب.ظ
توسط shambayati
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
مرکز ارتباطات و امور بین الملل
97177
1396/06/11 08:31 ق.ظ
توسط khoshnam
تالار دارای مدیر
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
00
بدون انتخاب
 ادارات کل
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل معماری و ساختمان
11
1395/09/15 03:42 ب.ظ
توسط parham
تالار دارای مدیر
اداره کل هماهگی، نظارت و پیگیری
00
بدون انتخاب
تالار دارای مدیر
روابط عمومی اداره کل هماهگی، نظارت و پیگیری
روابط عمومی اداره کل هماهگی، نظارت و پیگیری
00
بدون انتخاب
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل حسابرسی
11
1396/04/14 12:46 ب.ظ
توسط shambayati
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره کل کمیسیون ماده پنج
اداره کل کمیسیون ماده پنج
12
1391/07/26 10:00 ق.ظ
توسط NasserRezaei
تالارگفتمان غیر قابل اداره
اداره کل خدمات شهری
00
1396/01/15 01:28 ب.ظ
توسط Sanazrasooli
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل دفتر شهردار
اداره کل دفتر شهردار
11
1391/08/08 09:53 ق.ظ
توسط farashi
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل شهرسازی و طرح های شهری
اداره کل شهرسازی و طرح های شهری
11
1391/07/06 02:11 ب.ظ
توسط
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد
اداره کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد
24
1396/04/18 10:49 ق.ظ
توسط shambayati
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی
اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی
11
1391/07/06 11:37 ق.ظ
توسط badrkhani-s
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره کل مجامع و سازمانها
316
1394/10/30 02:21 ب.ظ
توسط Abbaspour-e
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره‌كل ‌تشخيص و وصول درآمد
11
بدون انتخاب
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره کل تدوین ضوابط،نظارت و صدور پروانه
11
1391/07/19 12:28 ب.ظ
توسط asghari-g
تالار عمومی با پستهای جدید
اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت شهرداری
11
1394/03/09 09:41 ق.ظ
توسط pourramezan-m
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
اداره كل امور ايثارگران
33
1394/10/07 11:05 ق.ظ
توسط saman-66
 مراکز و ستادها
تالار عمومی با پستهای جدید
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
44
dfd
1393/06/11 09:00 ق.ظ
توسط marjan
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
مرکز سامانه مدیریت شهری 137
612
1394/11/12 05:42 ب.ظ
توسط mansouri
تالار عمومی با پستهای جدید
ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران
38
1396/11/24 10:24 ق.ظ
توسط ali.zamaani
مدیریت تالار  با ارسال های جدید
ستاد طرح تكريم ارباب رجوع شهرداري تهران
46
1394/09/25 10:15 ق.ظ
توسط sedighi-el